133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Oбластният кръг на олимпиадата "Знам и мога" за учениците от IV клас ще се проведе на 24.02.2017 год.

Oбластният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 24.02.2017 год. от 9:00 часа и ще е с продъжителност 2 учебни часа (80 минути). До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки /50 т./ – 37,5 точки. 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина” №11 Учениците следва да се явят в 8:30 часа в училищата домакини и ще бъдат допускани срещу представяне на лична карта или ученическа книжка.