133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

СТЕМ паралелка

На 11.11.2021 г. се проведе бинарен урок на тема “ Let’s talk about MATH and …“ с участието на ученици от STEM паралелка – VIII А , старши учител по английски език Илияна Георгиева и старши учител по математика Тинка Бонина- Христова.

Учениците проявиха голяма активност и интерес. Откриха междупредметни връзки между математиката, физиката, философията, литературата и английският език.Сами достигнаха до извода, че литературата и математиката имат пресечни точки. На урока бяха представени ресурсси по проект „Еразъм+“.

На откритата педагогическа практика присъстваха над 70 гости – преподаватели по английски език, математика и експерти от РУО София-град.