133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Национално външно оценяване 7 клас

31.05.2021 г.

График на дейностите за организиране и провеждане на НВО VII клас за 2021 г.

13.07.2020

Заявление за зпиасване на ученик в VIII клас

 

Изх. № РУО1-12270/29.05.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ И НВО 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на Държавните зрелостни изпити и Националното външно оценяване след VII клас, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на Главен държавен инспектор, Министерство на здравеопазването № 04-12-55/22.05.2020 г., вх.№ 02-11-96/22.05.2020 г. на МОН, вх. № РУО1-12216/29.05.2020 г.

Писмо на МЗ № 04-12-55/22.05.2020

ВАЖНО!

Заявление за явяване на изпит по чужд език

Декларация за учители служебни лица НВО 7 клас