133 СУ "Александър С. Пушкин"

Средно училище в град София

Основно меню

133 СУ е с дългогодишна история и традиции. Възпитаниците му се радват на голям успех в професионалното си развитие.

В училището се изучават английски, руски и френски езици. 133 СУ приема 2 паралелки с първи чужд език руски, 1 паралелка с първи чужд език английски и 1 паралелка с първи чужд език френски.

Високата квалификация на преподавателите, техният професионализъм, възможностите за сертификати по руски език, уникалното местоположение и добрата материална база поставят 133 СУ в топ 10 на най-желаните училища в София.

От 1997 г. учениците, завършващи 133 СУ училище, вземат дипломи, които са валидни за приемане във френски ВУЗ-ове.

Учениците се класират на първи места в националните олимпиади по руски език и представят България достойно на Международната олимпиада по руски език.