133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Прием в 1 клас

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧ. 2023 / 2024 г.

 

Уважаеми родители,

 

 График на дейностите за прием в първи клас

Необходими документи за записване:

  1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование
  2. Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето
  3. Лична карта на записващия родител

Уважаеми родители,

През настоящата 2023 г. кандидатсването за прием на ученици в първи клас ще става по електронен път чрез: Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Указания за вход в системата и първоначална регистрация може да намерите ТУК

Карта на района на 133 СУ „А.С.Пушкин“

ПЛАН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧ. 2023 / 2024

Заповед на директора на 133 СУ за прием на ученици в първи клас за учебната 2023 / 2024

4 паралелки по 24 ученици

Уважаеми родители,

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Критериите за прием остават непроменени

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в Първи клас за учебната 2023 / 2024 г

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Admin: Gavrailov@133sou.com