133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Критерии за прием в 5. клас

 

11.09.2023 г

Към дата 11.09.2023. имаме едно свободно място за ученик /чка в пети клас.

 

 

Критерии

1. Ученикът да е изучавал руски език в училище.

2. Ученикът да има братя и сестри в 133. СУ.

3. Успех от удостоверението за завършен начален етап.

4. При равен успех да се вземат предвид резултатите резултатите от НВО за завършен начален етап.

5. Награди от състезания и олимпиади, организирани от МОН и РУО.