133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Прием след 7. клас

ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС НА 133 СУ „А.С.ПУШКИН“ ЗА УЧ. 2022 / 2023 Г.

 

Няма свободни места.

 

 

 

 Необходими документи:

1. Свидетелство за основно образование - оригинал;

2. Заявление по образец.