133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Прием след 7. клас

ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС НА 133 СУ „А.С.ПУШКИН“ ЗА УЧ. 2022 / 2023 Г.

 • Подаване на документи за попълване на незаетите места - от 08.08. до 10.08.2022 г.
   • 08.08. - 09.08.2022 г. от 8:30 до 17:00 ч.
   • 10.08.2022 г. от 8:30 до 12:00 ч.  
    • Класиране - на 10.08.2022 г. до 14:00 ч.

 

Работно време на комисията за записване на учениците в VIII клас на местата по дръжавен план-прием за учебната 2022/2023 в сградата на 133 СУ

Първи етап на класиране : 13 юли до 15 юли 2022 от 8:00 до 18:00 

Втори етап на класиране :  21 юли до 22 юли 2022 от 8:00 до 18:00

Трети етап на класиране :  01 август до 02 август 2022 от 8:00 до 18:00 

 График на дейностите след трети етап на класирането :

 • Обявяване на броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 03.08.2022г.
 • Подаване на документи за попълване на незаетите места - от 08.08.2022 до 10.08.2022
   • 08.08. 2022 - 09.08.2022 от 8:30 до 17:00ч
   • 10.08.2022 от 8:30 до 12:00ч

   

 • Класиране - на 10.08.2022 до 14,00ч.

  • Необходими документи за записване на ученици в 8. клас:
 1. Заявление за записване 
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование. 

Заявление за ЧЕ - АЕ

Заявление за ЧЕ - ФЕ

Заявление за ЧЕ - РЕ

Заявление за участие във второ класиране

Единна информационна система за изпити и прием

График на дейностите за организацията на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища

Указания в помощ на родителите

Балообразуване

Училища-гнезда