133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Прием след 7 клас

 

 График на дейностите за организацията и провеждането на НВО за 2022 г

Указания в помощ на родителите

 

 

 

График на дейностите за записване на ученици в VIII клас  стар 2021

Заявление за записване на ученик в 133 СУ 2021 стар

Заявление за втори етап на класиране 2021 стар

Работно време на комисията по записване в 133 СУ – от 8:00 до 18:00 в 6 каб

Необходими документи за запсиване на ученици в 8 клас

  1. Заявление за записване (може да се свали от сайта на училището)
  2. Оригинал на свидетелството за основно образовнание 

ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС НА 133 СУ „А.С.ПУШКИН“ ЗА УЧ. 2022 / 2023 Г.