133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Прием след 7. клас

ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС НА 133 СУ „А.С.ПУШКИН“ ЗА УЧ. 2022 / 2023 Г.

 

Няма свободни места.


 

Следващото класиране е  на 02.09.2022 г. при следния график:

1) 8:30 - 12:00 ч. - подаване на заявления;

2) 12:00 - 13:30 ч. - класиране ;

3) 14:00 ч. - обяваване на класираните ученици;

4) 14:10 - 17:00 ч. - записване на приетите ученици.

 Необходими документи:

1. Свидетелство за основно образование - оригинал;

2. Заявление по образец.