133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Материална база

Новото художествено оформление на класните стаи, направено  през последните десет години, с оригинални пана също се превърна  в наш отличителен  белег. Тематичните кабинети – „Златен пръстен“, „Петерхоф“, „Лазурен бряг“,„Кеймбридж“, „Замъците на Лоара“, „Лондон“ и „Париж“ съответстват на обучаващите се в тях паралелки с чуждоезиков профил по руски, английски и френски език. Класните стаи на учениците от начален курс са декорирани с пана, изобразяващи сюжети от Пушкиновите приказки – за рибаря и златната рибка, за цар Салтан, за златното петле, както и избрани моменти от най-популярните български народни приказки. Така децата попадат в свят на въображение и красота, на знание и  творчество.

      На третия етаж паната имат патриотична тематика, свързана с историческото минало на България -„Златният век“, “Царевград – Търнов“, „Независимост“, със забележителни национални герои,  с  нашите традиции и обичаи и с годишните времена.

Част от кабинетите са оборудвани с дизайнерски мебели, с електронни дъски, фукционира система за мултимедия и компютърни дисплеи. Функционира и STEM кабинет – придобивки, които създават у учениците мотивация за усвояване на знания и постигане на по-големи успехи.

   
   

 

 

 
   

 

Admin:Gavrailov@133sou.com