133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Еразъм +

Информация - Еразъм +

133 средно училище „А.С. Пушкин“ е образователна институция с опит в работата по Европейски проекти и програми.Екипът за работа по проекти успешно организира, управлява и  финализира проект за мобилност на персонал в училищното образование и образованието за възрастни по програма ...
Да направим училището по-интерактивно и интернационално - 133 СУ Александър С. Пушкин - София

Да направим училището по-интерактивно и интернационално

В съответствие с идентифицираната нужда от постоянна квалификация на учителите и персонала на 133 СУ свързани с динамично променящата се образователна среда и със законодателните промени в сферата на образованието и европейската политика за придобиване на нови умения, екипа за управление на проекта ...

ПРАВИЛА За подбор на УЧИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ в проект "Да направим училището по-интерактивно и интернационално" по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +, КД 1 "Образователна мобилност за граждани", KA101 - Мобилност на персонал в училищно образование

Документи за участие: 1. Мотивационно писмо2. Заявление за участие3. Декларация за владеене на чужд език КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАДИДАТИТЕ: 1. Познаване на целите, задачите и дейностите на проекта – 3т.2. Ясна и пълна мотивация за включване в проекта – 3т.3. Качества, квалификация и ...