133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Организация на учебния ден

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В  133 СУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

График за консултациите на учителите от 133 СУ за втори срок на учебната 2022/2023 г.  

График за класни и контролни работи за втория срок на учебната 2022/2023г. 

  1. Учебните занятия в училището започват в 7.30 часа и се осъществяват на двусменен режим, както следва:
ПЪРВИ СРОК ВТОРИ СРОК
І смяна ІІ смяна І смяна ІІ смяна
І а,б,в,г ІІ а,б,в,г І а,б,в,г II а,б,в,г
ІІI а,б,в,г VIII а,б,в,г VIII а,б,в,г III а,б,в,г
IV a,б,в,г IX а,б,в,г ІХ а,б,в,г IV а,б,в,г
V а,б,в,г X а,б,в,г X а,б,в,г V а,б,в,г
VІ а,б,в,г XI а,б,в,г XI а,б,в,г VІ а,б,в,г
VII а,б,в,г XII а,б,в,г ХІІ а,б,в,г VІІ а,б,в,г

 

  1. График на часовете за начален етап на основна образователна степен и VІ, VІІІ и ХІ клас, предвид насоките за обучение на МОН и правилата на училището за функциониране в условията на COVID-19:

I клас

Час Начало Край
1 час 8.20 часа 8.55 часа
2 час 9.05 часа 9.40 часа
3 час 09.50 часа 10.25 часа
4 час 10.45 часа 11.20 часа
5 час 11.30 часа 12.05 часа

                       

ІІ клас

Час Начало Край
1 час 13.30 часа 14.05 часа
2 час 14.15 часа 14.50 часа
3 час 15.00 часа 15.35 часа
4 час 15.55 часа 16.30 часа
5 час 16.40 часа 17.15 часа
6 час 17.25 часа 18.00 часа

 

ІІІ, ІV и VІ клас                                                                                                                                    VІІІ и XI клас

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 7.35 часа 8.15 часа 13.25 часа 14.05 часа
2 час 8.25 часа 9.05 часа 14.15 часа 14.55 часа
3 час 09.25 часа 10.05 часа 15.05 часа 15.45 часа
4 час 10.15 часа 10.55 часа 16.05 часа 16.45 часа
5 час 11.05 часа 11.45 часа 16.55 часа 17.35 часа
6 час 11.50 часа 12.30 часа 17.45 часа 18.25 часа
7 час 12.40 часа 13.20 часа 18.35 часа 19.15 часа
  1. График на часовете за V, VII, IX, Х и XII клас от прогимназиален и гимназиален етап:

 

V и VII клас                                                                                                                                     IX, Х и XII клас

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 7.30 часа 8.10 часа 13.30 часа 14.10 часа
2 час 8.20 часа 9.00 часа 14.20 часа 15.00 часа
3 час 9.10 часа 9.50 часа 15.20 часа 16.00 часа
4 час 10.10 часа 10.50 часа 16.10 часа 16.50 часа
5 час 11.00 часа 11.40 часа 17.00 часа 17.40 часа
6 час 11.50 часа 12.30 часа 17.50 часа 18.30 часа
7 час 12.40 часа 13.20 часа 18.40 часа 19.20 часа
  1. Целодневната организация на учебния ден за начален етап (занималня) се провежда на две смени:

 

                 ПЪРВА СМЯНА                        ВТОРА СМЯНА
Начало Край Начало Край
7.30 часа 13.30 часа 12.00 часа 18.00 часа