133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Ръководство

 

Директор: Даниела Борисова
Специалност: 
  1. Български език и литература
  2. Образователен мениджмънт

тел: 02 / 9878568

e-mail: daniela.borisova@133sou.com

nophoto
Зам.директор УД: Гавраил Гавраилов
Специалност:
  1. Математика
  2. Информатика

e-mail: info-2222133@edu.mon.bg

тел: 02 / 9878570

 

Зам.директор УД: Камелия Савова
Специалност:
  1. Математика
  2. Информатика
e-mail: info-2222133@edu.mon.bg
тел: 02 / 9878570
 
Зам.директор УД: Пламен Борисов
Специалност:
1.Български език и литература
2.Право
e-mail:info-2222133@edu.mon.bg
тел: 02 / 9878570
зам.директор АСД 
Зам.директор АСД:
Костадин Караджов
Специалност: Финанси
18.09.2023
e-mail: info-2222133@edu.mon.bg
тел. 02 / 9878570

 Ръководство

 

admin:Gavrailov@133sou.com