133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Обществен съвет

Поименен състав на членовете на Обществения съвет на 133 СУ „А. С. Пушкин“

Обществен съвет:

 • Елена Попова, родител на ученици от V клас
 • Светослав Иванов, родител на ученик от III клас
 • Христина Джулева, родител на ученици от III и ХII клас
 • Борислав Димитров, родител на ученик от II клас
 • Нели Пейчева, родител на ученик от IV клас
 • Валентина Шишман, родител на ученик от VI клас
 • Любомир Ковачев- зам. кмет в район „Средец“

Резервни членове:

 • Веселка Генчева, родител на ученик от ХII клас
 • Красимир Костов, родител на ученик от VI клас
 • Красимира Рангелова, родител на ученик от VII клас
 • Наталия Найденова, родител на ученик от III клас
 • Златина Кръстева, родител на ученици от III и VII клас
 • Александър Кирилов, родител на ученик от IV клас
 • Георги Георгиев- ст. специалист МДСТ
 • Връзка със Съвета: OS@133sou.com