133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Обществен съвет

Поименен състав на членовете на Обществения съвет на 133 СУ „А. С. Пушкин“

Обществен съвет:

  • Елена Попова, председател, родител на ученик
  • Жанет Желязкова, член, родител на ученик
  • Ивайло Иванов, член, родител на ученик
  • Ивелина Евгениева, член. родител на ученик 
  • Мирослав Павлов, член. родител на ученик 
  • Светлана Янкова, член, родител на ученик 
  • Таня Явашева, член, родител на ученик