133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Свободни места за учебната 2024/2025 година

 

 

Към дата 05.07.2024 г. няма свободни места за ученици. 

 

 

 

 

 

 

 

admin:Gavrailov@133sou.com