133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Свободни места за учебната 2022/2023 година

Свободни места за учебната 2022/2023 г. за ученици:

 

1) 1 клас - 3 свободни места;

2) 3 клас - 4 свободни места;

3) 5 клас - 1 свободно място;

4) 7 клас - 1 свободно място;

5) 11 клас - профил "Чужди езици": І чужд - Френски език, ІІ чужд - Руски език; 2 места за младежи.