133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Свободни места за учебната 2022/2023 година

Клас Свободни места Избираеми учебни часове (ИУЧ)
3. клас 5 места Руски език