133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Свободни места за учебната 2022/2023 година

Свободни места за учебната 2022/2023 г. за ученици:

1. Свободни места за I клас - 2 ученици