133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Национално външно оценяване 10 клас

График за организиране и провеждане на дейностите за НВО X клас

06 април 2020 г. – 08 април 2020 г.