133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Областният кръг на олимпиадата по френски език  ще се проведе на 17.02.2018 г.

Областният кръг на олимпиадата по френски език  ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).