133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 10.02.2018 г.

Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 14:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, в:

32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 63 – за учениците от VIII клас.

30. СУ „Братя Миладинови“, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-А – за учениците от IX клас.

СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от X клас.

Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 13:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност! (лична карта или ученическа лична карта).