133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Информация - Еразъм +

133 средно училище „А.С. Пушкин“ е образователна институция с опит в работата по Европейски проекти и програми.
Екипът за работа по проекти успешно организира, управлява и  финализира проект за мобилност на персонал в училищното образование и образованието за възрастни по програма Еразъм+ през 2014 – 2015 година: „133 СОУ „А.С. Пушкин“ – училище на бъдещето“. Във връзка с този проект бяха планирани, организирани и проведени мобилности свързани с квалификация на преподавателите по английски език, свързани с цел подобряване на качеството на езиковото обучение в училище, както и за превенция на ранното отпадане на ученици.

През 2017 г. 133 СУ „А.С.Пушкин” кандидатства с проект „Да направим училището по-интерактивно и интернационално“ към Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, Образователна мобилност за граждани (КД1), сектор „Училищно образование“. Проектът бе класиран на второ място от 48 одобрени в страната проекти и общо над 160 подадени.

Проектът бе изготвен от екип на 133 СУ „А.С.Пушкин” в съответствие с Европейския план за развитие на институцията и необходимостта от непрекъсната квалификацията на работещите в него учители и възпитатели, свързани с динамично променящата се образователна среда и европейската политика за придобиване на нови знания и умения.