133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Предтавяме ви: Денис Олегов ученик от 11 клас 133 СОУ

Ледена жар е третата стихосбирка на Денис Олегов. Издаден от автора малко преди да навърши 18 години, сборникът е отпечатан в печатница „Прента Ин“ в самото начало на 2016 година.