133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Награда от Тhe 19 Kanagawa Biennial World Children's Art Exhibition

Леон Джонев IV г клас – награда от Тhe 19 Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition , за рисунка направена в Ателие ,,Приказен свят“, с ръководител Татяна Антонова.