СУС

Сайта на Софийски Ученически Съвет(СУС) е изготвен от Мартин Петров, ученик от 9В клас в 133 СОУ “А.С.Пушкин”.

Софийски ученически съвет (СУС) е независима, доброволна, демократично самоуправляваща се и нерелигиозна ученическа организация. Всеки от членовете ѝ представлява не само институцията, в която учи, но и себе си като човек на развитието и промяната. Работим в името на това всеки да получава по-добро образование, ползотворни социални контакти и да бъде част от извънкласни дейности, подпомагащи професионалната му ориентация и изграждането на личността му. Целта на СУС е да събере дейните, интелигентни и мотивирани наши връстници в единна общност, обединена около решаване на проблеми в образователната система, методите на обучение, младежката безпътица и безработица в България. Изграждането на СУС е в следствие на активно развиващия се ученически парламентаризъм, създаден в отговор на потребностите от обмен на опит, мнения и решения на проблеми от всякакво естество. До момента в СУС членуват 74 Столични училища.

Линк към Софийски Ученически Съвет (СУС)
heder2