Национално сдружение на сираците в България

Сайта на Национално сдружение на сираците в България е изготвен от Мартин Петров, ученик от 9 В клас по поръчка на председателя на сдружението.

Националното сдружение на сираците в България е неправителствена организация, регистрирана в Софийски градски съд ФД 444/2008 год. Сдружението е учредено от бивши възпитаници на домовете за деца, лишени от родителска грижа от цялата страна за извършване на дейност в обществена полза.

Целите на Сдружението са да работи за подобряване условията на живот на деца, лишени от родителска грижа чрез инициативи за промени в социалното законодателство на Република България, както и чрез въвеждане на нови практики и модели по обгрижването на деца настанени в специализирани институции. Да работи активно в пополяризирането на проблеми и събития, касаещи тази социална група. Да взаимодейства в работата си с държавни институции, неправителствени организации в страната и чужбина. Да организира форуми, лагери, конференции, семинари и др. свързани с дейността на Сдружението.

Да изготвя и кандидатства по програми и проекти финасирани от Европейския съюз.
Да издава информационни материали, брошури, календари, книги, бюлетин и др. с цел даване на информация за добри практики по отглеждане на деца без родители. Да организира благотворителни концерти, кампании, изложби и др. свързани с дейността на Националното сдружение на сираците в България.

Линк към сайта!

heder2