Събрания

Съвет на 30 Май

Съученици и съученички, на датата 30.05.2014 година от 13:00 часа ще се проведе заседание на ученическия съвет. Молим всички председатели и членове на съвета да освободят графика си и да присъстват. Това ще е един от последните съвети за учебната…
Read more

5 общо събрание на СУС в 133 СОУ “А.С.Пушкин”

На 12.05.2014 г. се проведе Петото Общо Събрание на Софийски Ученически Съвет в столичното 133 СОУ А. С. Пушкин. То беше закриващо за учебната година, затова и акцентът беше отчета за дейността на СУС през годината. Срещата започна с приветсвия и…
Read more

Събрание на 17.02.2014 година

На 17.02.2014 година се проведе ученически съвет. Бяха гласувани и обсъдени няколко важни неща: 1) На него се взе категорично и последно решение благотворителната организация “Децата на България” и ученическият съвет да работят заедно, за по-голяма мащабируемост в действията. 2)…
Read more

Събрание за избиране на председатели

На датата 25 Януари 2014 година от 13:00 часа до 13:30 часа се проведе ученически съвет, на който председателят и зам. председателят на ученическия съвет избраха председатели за четири вида комисии. За контролната комисия бе избрана Антоанета Джулева от 8Б…
Read more