Колектив

Председател Константина Блажукова 12Г клас

 

Зам.Председател Виктор Сотиров 12В клас

 

Председател на комисия “Връзки с обществеността” Мартин Петров 9В клас

 

Председател на “Инициативна комисия” Виктор Сотиров 12В клас

 

Редактор на страницата  Валентин Фильов 11А клас