Мартин Петров

През 2013/2014 година, аз бях приет в 133 СОУ “А.С.Пушкин”, така както желаех. Мислих, че ще стана по-добър човек, мислих, че ще имам добри приятели, знаех, че ще получа добро образование, но нямах представа, че учителите по информатика са Богове в своята работа. Благодаря Ви!

Линк към сайта на Мартин Петров: ТУК

heder2