Начало

Здравейте!

Това е официалният сайт на учениците и техният ученически съвет към 133 СОУ. В този сайт ще бъдат отстоявани позициите и правата. Ще се запознаваме със задълженията си, за да бъдем все по-добри, по-възпитани и по-умни. Когато се спазват правилата всичко ще бъде наред, когато се отстояват позиции – всички ще живеем ползотворно – ще оставим следа. Тук ще намерите информация за решенията на ученическия съвет, ще намерите и информация за предстоящи събития.

Председател инфор.комисия Мартин Петров