133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Критерии за прием Vклас

 

1. Ученикът да е изучавал руски език в училище

2. Ученикът да има братя и сестри в 133 училище

3. Успех от удостоверението  за завършен начален етап

4. При равен успех да се вземат предвид резултатите резултатите от НВО за завършен начален етап

5. Награди от състезания и олимпиади оргнизирани от МОН