133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

За Ваше улеснение прилагаме списък на класните ръководители и класните стаи