133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Уведомяваме всички класирани за втори ( областен) кръг ученици, че олимпиадите ще се проведат като следва:

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 03 февруари 2018 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците от IV клас в 145. ОУ „Симеон Радев“, р-н „Младост“, ул. „Ресен“№ 1,

За учениците от V клас в 33. ОУ „Санкт Петербург“, р-н Люлин-III микрорайон,

За учениците от VІ клас в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от VІІ клас в  18. СУ „Уилям Гладстон, р-н. „Възраждане“, ул. „Пиротска“№68.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІІ клас – 4 часа;

за учениците от ІХ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 03 февруари 2018 г., събота, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.