133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Олимпиадата по български език и литература -областен кръг  ще се проведе на 04 февруари 2018 г.

Олимпиадата по български език и литература -областен кръг  ще се проведе на 04 февруари 2018 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас  в  41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24

За учениците от VІ клас  в 20. ОУ „Тодор Минков“, ул.“Kняз Борис I“ № 27

За учениците от VІІ и ХІІ клас  в 31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2

За учениците от възрастова група VІІІ, ІХ, Х клас в 138. СУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3

За учениците от ХІ клас  в НФСГ, ул. „Розова долина“ № 1

Областният кръг започва в 10:00 ч на 04 февруари 2018 г. Всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 9:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.