133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 10.02.2018 г.

Областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 9:00 часа в 133 СУ „А. С. Пушкин“, район „Средец“, ул. “ Цар Иван Шишман “ № 1.

с продължителност 2 астрономически часа за ученици от V, VI и VII клас и 3 астрономически часа за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).