133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители

Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година ще се състои на 15.09.2021 година (сряда) от 10:30 часа в двора на 133 СУ „А.С.Пушкин“ при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки. На тържеството ще присъстват само ученици от I, VIII и XII клас.

Училищният двор ще бъде разчертан. Всички ученици и родители трябва да застанат на определените за тях места .

Първият „Час на класа“ за учениците от III, IV, V, VI и VII клас ще се проведе от 08:30 до 09:00 часа в класните стаи на паралелките.

Първият „Час на класа“ за учениците от II, IX, X и XI клас ще се проведе от 09:15 до 09:45часа в класните стаи на паралелките.

Първият „Час на класа“ за учениците от I, VIII и XII ще се проведе от 10:00 до 10:20 часа в класните стаи на паралелките.

ВАЖНО!

Допуска се само един родител на първокласник в класната стая. Останалите желаещи роднини могат да присъстват на тържеството на двора в обособените зони.

Задължително е да се спазва социална дистанция от всички участници в тържеството!

Ще Ви очакваме!