133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ преди началото на учебната 2022-2023 г.

Родителска среща за 1. клас – 08.09.2022 г. от 17:30 ч.

1а клас –к абинет № 7

1б клас – кабинет № 6

1в клас – кабинет № 8

1г клас – кабинет № 9

 

Родителска среща за 8. клас – 08.09.2022 г. от 17:30 ч.

8а клас – кабинет № 29

8б клас – кабинет № 30

8в клас – кабинет № 31

8г клас – кабинет № 32

 

Родителска среща за 5. клас – 12.09.2022 г. от 17:30 ч.

5а клас – кабинет № 18

5б клас – кабинет № 19

5в клас – кабинет № 20

5г клас – кабинет № 21