133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ преди началото на учебната 2021-2022г.

Родителска среща за 1. клас – 08.09.2021 г. от 17:30 ч.1а клас- кабинет№7

1б клас- кабинет №8

1в клас – кабинет №9

1г клас-кабинет №10

Родителска среща за 8. клас – 09.09.2021 г. от 17:30 ч.