133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Основен ремонт на двора на 133 СУ

Основен ремонт на двора на 133 СУ.