133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В 133. СУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК ВТОРИ СРОК
І смяна ІІ смяна І смяна ІІ смяна
І а,б,в,г ІІ а,б,в,г І а,б,в,г II а,б,в,г
ІІI а,б,в,г VIII а,б,в,г VIII а,б,в,г III а,б,в,г
IV a,б,в,г IX а,б,в,г ІХ а,б,в,г IV а,б,в,г
V а,б,в,г X а,б,в,г X а,б,в,г V а,б,в,г
VІ а,б,в,г XI а,б,в,г XI а,б,в,г VІ а,б,в,г
VII а,б,в,г XII а,б,в,г ХІІ а,б,в,г VІІ а,б,в,г