133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Информация за проекта

Информация за проекта
Обучение на тема: Иновации в образованието - 133 СУ Александър С. Пушкин - София

Обучение на тема: Иновации в образованието

Обучение на тема: Иновации в образованието
Обучение на тема: Видове превенции и интервенции. Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая, как да действа? - 133 СУ Александър С. Пушкин - София

Обучение на тема: Видове превенции и интервенции. Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая, как да действа?

Проведено от  „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“ OOД, с лектор Мая Митева Описание: В курса се представят проблемите за превенцията и интервенцията като технологии за справяне с проблемно поведение на ученици в училище. Изхожда се от ...