133 СУ "Александър С. Пушкин"
Средно училище в град София
Основно меню

ПРАВИЛА За подбор на УЧИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ в проект "Да направим училището по-интерактивно и интернационално" по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +, КД 1 "Образователна мобилност за граждани", KA101 - Мобилност на персонал в училищно образование

Документи за участие:

1. Мотивационно писмо
2. Заявление за участие
3. Декларация за владеене на чужд език

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАДИДАТИТЕ:

1. Познаване на целите, задачите и дейностите на проекта – 3т.
2. Ясна и пълна мотивация за включване в проекта – 3т.
3. Качества, квалификация и опит на кандидата -5т

• Работa по училищни проекти/1/
• Организационни качества, доказани в участието в училищните
дейности и образователния процес /2/
• Организационни качества, доказани в участието в извънучилищни
дейности /2/

4. Владеене на чужд език – 3 т.
5. Способности за работа в екип – 3 т.
6. Очакван принос на кандидата в дейностите и разпространение на
резултатите на проекта – 3т.