Графици

31.05.2021 г.
График на заниманията по интереси през месец юни 2021 г.

График на дейностите за организиране и провеждане на НВО VII клас за 2021 г.

График за организиране и провеждане на дейностите за НВО X клас

 

Организация на учебния ден в 133 СУ „А.С.Пушкин“ за учебната 2020/2021 година

 

1. Учебните занятия в училището започват в 7.25 часа и се осъществяват на двусменен режим както следва:

ПЪРВИ СРОК ВТОРИ СРОК
І смяна ІІ смяна І смяна ІІ смяна
І а,б,в,г ІІ а,б,в,г І а,б,в,г II а,б,в,г
ІІI а,б,в,г VIII а,б,в,г VIII а,б,в,г III а,б,в,г
IV a,б,в,г IX а,б,в,г ІХ а,б,в,г IVа,б,в,г
Vа,б,в,г X а,б,в,г X а,б,в,г Vа,б,в,г
VІ а,б,в,г XI а,б,в,г XI а,б,в,г VІ а,б,в,г
VIIа,б,в,г XIIа,б,в,г ХІІа,б,в,г VІІ а,б,в,г

2. График на часовете за начален етап на основна образователна степен и 5 клас, предвид насоките на МОН и правилата на училището за функциониране в условията на COVID-19

I клас Час Начало Край
1 час 8.20 часа 8.55 часа
2 час 9.05 часа 9.40 часа
3 час 09.50 часа 10.25 часа
4 час 10.45 часа 11.20 часа
5 час 11.30 часа 12.05 часа
6 час 11.50 часа 12.30 часа 17.45 часа 18.25 часа
7 час 12.35 часа 13.15 часа 18.30 часа 19.10 часа

3. График на часовете за VI, VII, IX и XII клас от прогимназиален и гимназиален етап VI, VII,

ПЪРВА СМЯНА

IX и XII ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 7.25 часа 8.05 часа 13.35 часа 14.15 часа
2 час 8.15 часа 8.55 часа 14.25 часа 15.05 часа
3 час 9.05 часа 9.45 часа 15.25 часа 16.05 часа
4 час 10.05 часа 10.45 часа 16.15 часа 16.55 часа
5 час 10.55 часа 11.35 часа 17.05 часа 17.45 часа
6 час 11.40 часа 12.20 часа 17.50 часа 18.30 часа
7 час 12.25 часа 13.05 часа 18.35 часа 19.15 часа

Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график.

График за провеждане на контролни и класни работи за учебната 2020 / 2021 г. I срок

 График за провеждане на контролни и класни работи за учебната 2020 / 2021 г. II срок

График за провеждане на консултации за учебната 2020 / 2021 г. II срок