Събрание за избиране на председатели

На датата 25 Януари 2014 година от 13:00 часа до 13:30 часа се проведе ученически съвет, на който председателят и зам. председателят на ученическия съвет избраха председатели за четири вида комисии. За контролната комисия бе избрана Антоанета Джулева от 8Б клас, за инициативната – Петия Трендафилова от 11Б клас, за благотворителната – Невена Дойчева от 11В клас, а за информационната – Мартин Петров от 8В клас.