24 Септември 2014

Ученическият съвет на 133 СОУ “А.С.Пушкин” се свиква на първото редовно заседание на УС в което ще се реши:
0) Ще се приеме Устав на УС.
1) Кой ще е председател на УС.
2) От какви комисии се нуждаем.
3) Кои ще са председатели на комисиите.
4) Кога и как ще се провеждат дейностите на съвета.

Заседанието ще се проведе в 17 кабинет от 12:30 часа.
ПРИСЪСТВИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Моля всички председатели на класове да се свържат с мен Мартин Петров (временно изпълняващ длъжността председател на информационна комисия)
Поздрави!
Мартин Петров