Съвет на 30 Май

Съученици и съученички,
на датата 30.05.2014 година от 13:00 часа ще се проведе заседание на ученическия съвет. Молим всички председатели и членове на съвета да освободят графика си и да присъстват. Това ще е един от последните съвети за учебната 2013/2014. На него ще се обсъждат нови идеи за развитието на училището и учениците, цели, устав и кратка равносметка за изтеклата година. Моля предайте на председателя на класа си!

Поздрави!                                                                                                                                      Мартин Петров