Събрание на ученическият съвет на 17.02.2014

До всички председатели на класове и членове на УС:

На 17 Февруари (понеделник) 2014 година ще се проведе ученически съвет от 13 часа. Ще се обсъждат важни и належащи теми, ще се представят нови проекти и ще се отчита дейност. Присъствието е задължително!

Поздрави!
Мартин Петров