Учители

Квалификационен семинар-13.09.2017г.

Класни ръководители

клас КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ Специалност кл.стая  
I а Анна Деянова-Атанасова Старши учител- Начална училищна педагогика 7 кабинет  
I б Йорданка Зилберщейн Старши учител- Начална училищна педагогика, Руска филология 8 кабинет  
I в Галя Кирова Старши учител- Начална училищна педагогика, Руска филология 9 кабинет  
I г Мария Ставрева Начална училищна педагогика 10 кабинет  
II а Диляна Мухтарова Начална училищна педагогика 7 кабинет  
II б Ели Овчарова Старши учител- Начална училищна педагогика 8 кабинет  
II в Олга Узунова Старши учител- Начална училищна педагогика, Руска филология 9 кабинет  
II г Виолета Караджинова Старши учител- Начална училищна педагогика 10 кабинет  
III а Снежана Станчева Старши учител- Начална училищна педагогика, Руска филология 16  кабинет  
III б Елеонора Петрова Старши учител- Начална училищна педагогика 18  кабинет  
III в Елена Чивикова Старши учител- Начална училищна педагогика 13 кабинет  
III г Мария Митева Старши учител- Начална училищна педагогика, Българска филология 15  кабинет  
IV а Марияна Василева Старши учител- Начална училищна педагогика, Българска филология 6 кабинет  
IV б Пенка Шопова Старши учител- Начална училищна педагогика, Руска филология 11 кабинет  
IV в Емилия Стефанова Старши учител- Начална училищна педагогика, Българска филология 12  кабинет  
IV г Светлана Иванова Старши учител- Начална училищна педагогика 17  кабинет  
V а Ирена Караваневска Старши учител –    Руски  език 25 кабинет  
V б Тинка Бонина Старши учител – Математика 26 кабинет  
V в Олга Василева Старши учител – ХООС 27 кабинет  
V г Галя Лилова Старши учител – Руски език 28 кабинет  
VI а Боряна Кьосовска Старши учител – Математика 19 кабинет  
VI б Венцеслав Веселинов Старши учител –История и цивилизация 22 кабинет  
VI в Илияна Димова Старши учител – ДБТ 21 кабинет  
VI г Росица Милева Старши учител – Български език 20 кабинет  
VII а Стефания Ковчазова Старши учител – Музика 30 кабинет  
VII б Михаил Цветков Старши учител – Български език 32 кабинет  
VII в Галя Страшилова Учител – Изобразително изкуство 31 кабинет  
VII г Миглена Жечева Старши учител – География 29 кабинет  
VIII а Ботка Савова Старши учител – Физика и информатика 6 кабинет  
VIII б Димитринка Дамянова Учител- БЕЛ 13 кабинет  
VIII в Олга Стойчева Старши учител- Математика 12 кабинет  
VIII г Златина Маринова Старши учител – Руски език 11 кабинет  
IX a Мая Стефанова Главен учител – ХООС 27 кабинет  
IX б Ангел Петров Учител – Френски език 25 кабинет  
IX в Емилия Борисова Старши учител – Български език и литература 28 кабинет  
IX г Весела Йорданова Старши учител –  Математика и информатика 26 кабинет  
X а Илияна Георгиева Старши учител – Английски език 31 кабинет  
X б Цветелина Личева Старши учител –  Български език и литература 30 кабинет  
X в Евгения Арнаудова Старши учител – Руски език 29 кабинет  
X г Виолета Миланова Главен  учител – Руски език 32 кабинет  
XI а Кристиян Попов Старши учител –  Английски език 15 кабинет  
XI б Невена Белчева Старши учител –  Френски език 22 кабинет  
XI в Юлиана Лешова Старши учител – Математика и информатика 21 кабинет  
XI г Сергей Василев Старши учител – Руски език 20 кабинет  
XII а Магдалена Горрин Старши учител – География 19 кабинет  
XII б Ралица Ранчова Старши учител – Физика и астрономия 17 кабинет  
XII в Нина Боянова Старши учител – Руски език 18 кабинет  
XII г Надежда Пивоварова Главен Учител – Биология и здравно образование 16 кабинет  
 

 

 

 
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ  
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  
 

Цветелина Личева

 
 

Цветана Милчева

 
 

Емилия Борисова

 
Росица Милева  
 

Димитринка Дамянова

 
 

Михаил Цветков

 
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  
Виолета Миланова Главен учител – Руски език  
Галина Лилова Старши учител – Руски език  
Ирена Караваневска Старши учител – Руски език  
Сергей Василев Старши учител – Руски език  
Златина Маринова Старши учител – Руски език  
Нина Боянова Старши учител – Руски език  
Евгения Арнаудова Старши учител – Руски език  
Илияна Георгиева Старши учител – Английски език  
Кристиян Попов Учител – Английски език  
Христина Млъзева Учител – Английски език  
Мирослав Александров Учител – Английски език  
Невена Белчева Старши учител – Френски език  
Ангел Петров Учител – Френски език  
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Тинка Бонина

Старши учител – Математика

 

 
Боряна Кьосовска Старши учител – Математика

 

 
 Юлияна Лешова Старши учител – Математика и Информатика

 

 
 Валерия Алексиева Старши учител – Математика и Информатика

 

 
Олга Стойчева Старши учител – Математика и Информатика

 

 
 Весела Йорданова

 

Старши учител  – Математика и Информатика

 

 
Димитрина Овардова Учител – Математика и информатика  
Ботка Савова Старши учител  – Физика и Информатика

 

 
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  
 Елена Колева Старши учител -История и цивилизация

 

 
Венцеслав Веселинов Учител -История и цивилизация  
Магдалена Горрин Старши учител- География и икономика  
Миглена Жечева Старши учител- География и икономика  
Мария Чакалска Старши учител- философски цикъл  
Мадлен Ангелова Учител- философски цикъл  
ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ  
 

Ралица Ранчова

Старши учител – Физика и астрономия

 

 
Ботка Савова Старши учител – Физика и информатика  
Мая Стефанова Старши учител – Химия и опазване на околната среда  
 

Олга Василева

Старши учител – Химия и опазване на околната среда  
 

Антоанета Николова

Старши учител – Биология и здравно образование

 

 
Надежда Пивоварова Старши учител – Биология и здравно образование

 

 
ИЗКУСТВА  
 

д-р  Николай Маринов

Старши учител – Изобразително изкуство

 

 
 Галя Страшилова Старши учител – Изобразително изкуство

 

 
Мая Осоговска Старши учител – Музика

 

 
Стефания Ковчазова  Старши учител – Музика  
 

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

 

 
 Илияна Димова Старши учител – ДБТ

 

 
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ  
Константин Койнов Старши учител – Физическо възпитание

 

 
Антоанета Добрякова Старши учител – Физическо възпитание

 

 
 Живко Иванов Старши учител – Физическо възпитание

 

 
Димитър Димов Учител – Физическо възпитание

 

 
УЧИТЕЛИ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ  
 

Милена Русева

Старши учител  
Роман Братоев Старши учител  
Татяна Камова

 

Учител  
Силвия Ковачева

 

Учител    
Виктория Алексиева

 

Учител    
Лозина Георгиева Учител    
Северина Стефанова Учител