Химия

Химия и опазване на околната среда 

7клас – Йони.Вижте уроците ТУК
7клас – Атмона и молекулна маса.Вижте уроците ТУК

7клас – Хмични реакции.Вижте уроците ТУК

9 клас – Вижте уроците ТУК
10 клас – Вижте уроците ТУК

© Gavrailov design: admin@133sou.com

Comments are closed