Математика

Математика 5 клас:Дробни числа – Вижте урока ТУК

Математика 5 клас:Делимост – Вижте урока ТУК

Математика 6 клас:Едночлен – Вижте урока ТУК

Математика 6 клас:Модул – Вижте урока ТУК

Математика 7 клас – Неравенства

 

 

Математика 8 клас

1.Решаване на системи линейни уравнения.Вижте урока ТУК.
2.Функционални зависимости и линейни функции.Вижте урока ТУК.
3.Графика на функции.Вижте урока ТУК.
4.Линейни функции.Вижте урока ТУК.
5.Системи линейни уравнения.Вижте урока ТУК.
6.Системи линейни уравнения с две неизвестни.Вижте урока ТУК.
7.Права пропорционалност.Вижте урока ТУК.
8.Функционална зависимост.Вижте урока ТУК.
9.Решаване на системи чрез събиране.Вижте урока ТУК.
10.Взаимно положение на графики на две функции.Вижте урока ТУК.
11.Графично представяне на решенията на две функции.Вижте урока ТУК.
12.Графично представяне на решенията на две уравнения.Вижте урока ТУК.
13.Изследване ба решенията на система линейни уравнения.Вижте урока ТУК.
14.Квадратен корен.Вижте урока ТУК.
15.Квадратна функция.Вижте урока ТУК.
16.Линенйна функция.Вижте урока ТУК.
17.Линенйна функция-графика.Вижте урока ТУК.
18.Линенйни системи уравнения.Обобщение.Вижте урока ТУК.
19.Неравенства.Вижте урока ТУК.
20.Обратна пропорционалност.Вижте урока ТУК.
21.Параметрични системи линейни уравнения.Вижте урока ТУК.
22.Права пропорционалност.Вижте урока ТУК.
23.Приложение на системи линейни неравемства.Вижте урока ТУК.
24.Решаване на системи линенйни уравнения чрез събиране.Вижте урока ТУК.
25.Системи линейни неравенства с едно неизвестно.Вижте урока ТУК.
26.Системи линейни неравенства с две неизвестни.Вижте урока ТУК.
Математика 9 клас – Вижте уроците ТУК
Математика 10 клас – Вижте уроците ТУК
Математика 11 клас – Вижте уроците ТУК
Математика 12 клас – Вижте уроците ТУК
Gavrailov: www.133sou.com

Comments are closed