Ръководство

 

direktor
Директор: Даниела Борисова
Специалност:

  1. Български език и литература
  2. Образователен мениджмънт

тел: 02 / 9878568

e-mail: daniela.borisova@133sou.com

nophoto
Зам.директор УД: Г.Гавраилов
Специалност:
  1. Математика
  2. Информатика

e-mail: gavrailov@133sou.com

тел: 02 / 9878570
nophoto
Зам.директор УД: Камелия Савова
Специалност:
1.Математика
2.Информатика
 
e-mail: obr133@mail.bg
тел: 02 / 9878570
nophoto
Зам.директор УД: Александър Евтимов
Специалност:
1.Математика и информатика
2.Образователен мениджмънт
 
e-mail: obr133@mail.bg
тел: 02 / 9878570
Зам.директор АСД:
Специалност:
 
 
 

 

 

 

© Gavrailov design: admin@133sou.com