Ръководство

 

direktor
Директор: Даниела Борисова
Специалност:

  1. Български език и литература
  2. Образователен мениджмънт

тел: 02 / 9878568

e-mail: daniela.borisova@133sou.com

nophoto
Зам.директор УД: Г.Гавраилов
Специалност:
  1. Математика
  2. Информатика

e-mail: gavrailov@133sou.com

тел: 02 / 9878570
nophoto
Зам.директор УД: Стефан Стефанов
Специалност:
  1. Теология
  2. Начална училищна педагогика
  3. Образователен мениджмънт

e-mail: stefan.stefanov@133sou.com

тел: 02 / 9878570
nophoto
Зам.директор АСД: Цветанка Лазарова
Специалност:
1.Икономика – финанси
 
 

e-mail: tsveti.lazarova@133sou.com

 

 

© Gavrailov design: admin@133sou.com