Защита на лични данни

Длъжностното лице по защита на данните в 133 СУ „А. С. Пушкин“, гр. София е

доц. Васил Янарлиев, към когото можете да се обърнете с въпроси на тел.: 0898 785 509

или на имейл: vasko.yanarliev@gmail.com.

Comments are closed