Защита на лични данни

Длъжностното лице по защита на данните в 133 СУ „А. С. Пушкин“, гр. София е

Людмил Пешев, към когото можете да се обърнете с въпроси на тел.: 0888 125 314

или на имейл: ttandembg@gmail.com.

Comments are closed