Прием след VII клас

Класиране:

Паралелка :

Чуждоезиков – ФЕ интензивноРЕ

  1. № 2200026 – 351,000т

09.09.2021

1  СВОБОДНО  МЯСТО ЗА  МЛАДЕЖ – ПАРАЛЕЛКА  ФЕ/РЕ

Документи ще се приемат  на 09.09. от 11,00 до 16.00ч

 на  10.09. от 09,00 до 16.00ч. и

на  13.09. от 09,00 до 12.00ч.

Обявяване на класирането – на 13.09.2021 г. в 12:30 ч.

Класиране:

Паралелка :

Чуждоезиков – РЕ интензивноАЕ

  1. № 2201159 – 346,000т

02.09.2021

1  СВОБОДНО  МЯСТО ЗА  МЛАДЕЖ – ПАРАЛЕЛКА  РЕ/АЕ

Документи ще се приемат  на 03.09. от 9,00 до 16.00ч

и на  07.09. от 9,00 до 14.00ч.

Обявяване на класираните ученици – на 07.09.2021 г. в 14:30 ч.

05.08.2021 – 16.00ч

Няма свободни места.

 

Класиране:

Паралелка :

Математически – АЕ интензивно РЕ

  1. № 2209284 – 415,000т

05.08.2021 – 13,00ч.

1  СВОБОДНО  МЯСТО ЗА ДЕВОЙКА –  Математически – АЕ интензивно РЕ

Документи ще се приемат от 13,00 до 15.00ч.
Обявяване на класиранeто – на 05.08.2021 г. в 15:30 ч.
Записване: 15,30ч.-16,00ч

04.08.2021 – 14,30ч.

Няма свободни места.

 

 Класиране:

Паралелка : РЕ интензивно АЕ

  1. № 2209615 – 366,000т

04.08.2021

   Класиране:

         Паралелка :

  1. № 2209855 – 420,500т

  2. № 2204027- 411,000т

    Паралелка : ФЕ интензивно РЕ

    1. 2210237 – 431,500т

04.08.2021 – 08,30ч.

1  СВОБОДНО  МЯСТО ЗА ДЕВОЙКА – ПАРАЛЕЛКА  РЕ/АЕ

Документи ще се приемат от 9,00 до 12.00ч.

Обявяване на класираните ученици – на 04.08.2021 г. в 12:30 ч.

03.08.2021 – 15,30ч.

1  СВОБОДНО  МЯСТО ЗА ДЕВОЙКА – ПАРАЛЕЛКА  ФЕ/РЕ

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

Подаване на документи:

02.08.2021 г. и 03.08.2021 г. от 08:00 до 18:00 ч.

04.08.2021  от 8,00ч до 9,30ч

Обявяване на класираните ученици – на 04.08.2021 г. в 10:00 ч.

Записване на класираните ученици – на 04.08.2021 г. от 10:00 до 15:00 ч.

График на дейностите за записване на ученици в VIII клас

Заявление за записване на ученик в 133 СУ

Заявление за втори етап на класиране

Работно време на комисията по записване в 133 СУ – от 8:00 до 18:00 в 6 каб

Необходими документи за запсиване на ученици в 8 клас_

1.Заявление за записване (може да се свали от сайта на училището)

2.Оригинал на свидетелството за основно образовнание

 

 

ПЛАН ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС НА 133 СУ „А.С.ПУШКИН“
ЗА УЧ. 2021 / 2022 Г.