Прием на ученици в I клас

Приемът на ученици за първи клас за уч.2017 / 2018 г. е приключил.