Прием на ученици в I клас

 Съобщение 24.06.2019 :

Списък

на учениците приети след трето класиране в ПЪРВИ клас

1. № 3767 – четвърта група

2.№ 3768 –  четвърта група

3.№ 3769 – четвърта група

4.№ 3770 – четвърта група

  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА.


За учебната 2019- 2020 година в 133 СУ „А.С.Пушкин“ ще бъдат приети 4 паралелки с по 24 ученици в паралелка

Прием на документи за ученици в първи клас за учебната 2019 / 2020 г – от 15/04.2019 до 15.05.2019г.

Работно време на комисията: от 8:30 – 12:30 и 13:00 – 17:00. на 2-ри етаж административно крило.

Заявление за прием на ученици в първи клас за уч. 2019 / 2020 г.
Уведомление за защита на лични данни

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                                                      РЕШИ:

Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас

Във връзка с решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, кметът на СО утвърди:

1. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ на общинските училища на територията на Столична община за прием на ученици в първи клас;

РАЙОН НА 133 СУ „А.С.ПУШКИН“

Ул. „Ген. Йосиф Гурко“- № 1-№ 51, Бул. „Васил Левски“ -№ 75-№ 93, Ул. „Шипка“ – № 2 – № 4,Ул. „Париж“ – № 2А – № 2Б,Ул.“Московска“- № 6, Ул.“Кузман Шапкарев“ № 1-3 и № 4-6, Ул. Бенковски № 1 и № 2-8, Ул.6 ти септември №1-21 и № 2-6, Ул. Добруджа № 1-15,Ул. „Цар Шишман“ № 2-22 и № 1-19, Бул. „Васил Левски“ № 75-93, Ул. „Достоевски“ № 2-6, Ул. „Аксаков“ № 1-52, Ул. „Хаджи Димитър“ № 7-19 и № 2-14, Ул. „Славянска “ № 1-42, Ул. „Иван Вазов“ № 1-52, Пл. „Народно събрание“

 

2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година.

3. СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

4.За родители, които желаят отлагане на уч. 2019/2020г.