Прием на ученици в I клас

01,06,2020 г

Списък на приетите първокласници за уч. 2020 / 2021 г

 

01.06.2020 г.
Уведомление за предоставяне на данни

01.06.2020 г.
ВАЖНО!

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 02.06. , 04.06. и  05.06.2020г. вкл. от 8.30 до 17.00 часа и на 03.06.2020 от 14.00 до 17.00 часа в сградата на училището ще можете да записвате учениците, приети на първо класиране. Необходимо е да предоставите оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование, заявление за кандидатстване за първи клас, оригинал и копие на ТЕЛК решение(ако е приложимо) и декларация за обработване на лични данни.

 

27.05.2020 г.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че поради провеждане на държавни зрелостни изпити в голямата част от училищата на 03.06.2020 г. записването на класираните на първо класиране първокласници ще се осъществява след 14:00 часа.

На  17.06.2020 г. ще се проведе национално външно оценяване на VII клас, поради което записването на касираните на второ класиране първокласници ще се извършва след 14:00 часа

11.05.2020 г.

Изх. № РУО 1-10145/08.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомявам, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училищата.

Моля да уведомите родителите на бъдещите първокласници, като публикувате съобщение на сайта на училището, както и работното време на училищните комисии.

Училищата, приемащи заявления през електронна система да предоставят помощ при подаване на заявлението при необходимост.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 9433183.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

30.04.2020 г.

Гранични прилежащи райони на училищата за уч. 2020 / 2021г.

21.04.20

Уважаеми родители,

Във връзка с постъпили в дирекция „Образование“  множество запитвания относно братя или сестри до 12-годишна възраст, Ви уведомяваме за следното:

Децата, кандидатстващи за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г. се разпределят в първа група, както следва:

– Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

– Деца, които имат братя или сестри в същото училище, навършващи 12 години през 2020 г.

За други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващ е в същото училище, се ползва критерий 8.7.- 4 точки.

С уважение,

Дирекция „Образование“

Столична община

 21.04.2020

Подаване на онлайн заявление за първи клас:

  1. Влезте в линка: https://register.onebook.bg/;
  2. Направете регистрация и въведете парола с цел защита на личните Ви данни. Ще ви се изпише надпис “Успешна регистрация”;
  3. Влезте с имейла с който сте се регистрирали и вашата лична парола;
  4. Изберете „Добави дете“ за да впишете основната информация за вашето дете;
  5. Избери „Кандидатствай“ за да попълните заявлението за първи клас. В дясно от падащото меню изберете вашето дете, за да се визуализира информацията автоматично. От падащото меню, изберете и учебното заведение за което ще кандидатствате.

След попълване за заявлението натиснете „Изпрати“.

16.04.2020

ВАЖНО!!!

Документи за кандидатстване за първи клас ще се приемат на електронна платформа, която ще бъде публикувана на сайта на училището в Раздел „Прием“ , “ Прием първи клас“, и ще бъде активирана от 07.00ч. на 21.04.2020г.

МОЛЯ, НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА ПЪРВИ КЛАС НА ИМЕЙЛА НА УЧИЛИЩЕТО. 

03.04.2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на училището, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.

Заедно ще се справим!

 

Съобщение 30.03.2020 :

 


За учебната 2020- 2021 година в 133 СУ „А.С.Пушкин“ ще бъдат приети 4 паралелки с по 24 ученици в паралелка

Заявления за прием в първи клас за учебната 2020 / 2021 г  ще се подават на училищния мейл obr133@mail.bg – от 21/04.2020 до 21.05.2020г.По изключение заявления могат да се подават на хартиен носител при охраната на училището от 10:00 до 14:00

Район на 133 СУ „А.С.Пушкин“

Ул. „Ген. Йосиф Гурко“ – № 1-№ 51,
Бул. „Васил Левски“ –№ 75 – № 93,
Ул. „Шипка“ – № 2-№ 4,
Ул. „Париж“ – № 2А- № 2Б,
Ул. „Московска“ – № 6,
Ул. „Кузман Шапкарев“ № 1-3 и № 4-6,
Ул. Г. Бенковски № 1 и № 2-8,
Ул. 6 ти септември № 1-21 и № 2-6,
Ул. „Добруджа“ № 1-15,
Ул. „Цар Шишман“ № 2-22 и № 1-19,
Бул. „Васил Левски“ № 75-93,
Ул. „Достоевски“ № 2-6,
Ул. „Аксаков“ № 1-52,
Ул. „Хаджи Димитър“ № 7-19 и № 2-14,
Ул. „Славянска“ № 1-42,
Ул.“ Иван Вазов“ № 1-52,
Пл. „Народно събрание“.
Ул. „Г. С. Раковски“ от № 92 до №106 и от № 123 до №137;
Пл. „Народно събрание“

 

Работно време на комисията: от 8:30 – 12:30 и 13:30 – 17:00

Заявление за прием на ученици в първи клас за уч. 2020/ 2021 г.
Уведомление за защита на лични данни

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  РЕШИ:

Решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

  СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за уч. 2020 / 2021 г.