Прием на ученици в I клас

 03.04.2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на училището, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.

Заедно ще се справим!

 

Съобщение 30.03.2020 :

 


За учебната 2020- 2021 година в 133 СУ „А.С.Пушкин“ ще бъдат приети 4 паралелки с по 24 ученици в паралелка

Заявления за прием в първи клас за учебната 2020 / 2021 г  ще се подават на училищния мейл obr133@mail.bg – от 21/04.2020 до 21.05.2020г.По изключение заявления могат да се подават на хартиен носител при охраната на училището от 10:00 до 14:00

Район на 133 СУ „А.С.Пушкин“

Ул. „Ген. Йосиф Гурко“ – № 1-№ 51,
Бул. „Васил Левски“ –№ 75 – № 93,
Ул. „Шипка“ – № 2-№ 4,
Ул. „Париж“ – № 2А- № 2Б,
Ул. „Московска“ – № 6,
Ул. „Кузман Шапкарев“ № 1-3 и № 4-6,
Ул. Г. Бенковски № 1 и № 2-8,
Ул. 6 ти септември № 1-21 и № 2-6,
Ул. „Добруджа“ № 1-15,
Ул. „Цар Шишман“ № 2-22 и № 1-19,
Бул. „Васил Левски“ № 75-93,
Ул. „Достоевски“ № 2-6,
Ул. „Аксаков“ № 1-52,
Ул. „Хаджи Димитър“ № 7-19 и № 2-14,
Ул. „Славянска“ № 1-42,
Ул.“ Иван Вазов“ № 1-52,
Пл. „Народно събрание“.
Ул. „Г. С. Раковски“ от № 92 до №106 и от № 123 до №137;
Пл. „Народно събрание“

 

Работно време на комисията: от 8:30 – 12:30 и 13:30 – 17:00

Заявление за прием на ученици в първи клас за уч. 2020/ 2021 г.
Уведомление за защита на лични данни

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  РЕШИ:

Решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

  СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за уч. 2020 / 2021 г.