Олимпиади и състезания

26.02.2021 Състезание по Английски език  Наши ученици представят България

13.07.2020
I място на националната олимпиада пр Руски език

 

Резултати от областен кръг от олимпиадата по Руски език

Резултати  от общински кръг от олимпиадата по Руски език

Резултати на класираните ученици за областен кръг от олимпиадата по Английски език

Резултати на класираните ученици за областен кръг от олимпиадата по математика

Съобщение

  1. Училищният кръг на олимпиадата по Руски език ще се сътои на 11.01.2020 г.(събота) от 9:00 часа.Времетраене 4 часа.Моля учениците да бъдат в училище в 8:30 часа.
  2. Училищният кръг на олимпиадата по Амглийски език и Френски език ще се сътои на 12.01.2020 г.(неделя) от 9:00 часа.Времетраене 4 часа.Моля учениците да бъдат в училище в 8:30 часа.

НАША ГОРДОСТ

Иван Александров – Боримечката

ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН ПО БОРБА

  Отборът на 133 СУ „А.С.Пушкин”, който взе участие в Националния кръг на Олимпиадата по руски език, проведен в гр. Варна  на 17 март 2018 г. С извоюваните 2 втори места, на Мила Микова от 12г клас и Филип Гаврилов от 10б клас, както и 1 трето място на Асен Аврамов от 8в клас, учениците спечелиха всеобщото признание, авторитет и уважение!


 

Уведомяваме Ви , че на 17 март 2018 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч. в 133 СУ  ще се проведе  областният кръг на националното математическо състезание

„Европейско кенгуру“  за ученици от I до XII клас

Записване за участие при учителите по математика до 11.03.2018г. Участието на учениците е безплатно и в двата кръга на състезанието.

Учениците, които не желаят да се публикуват резултатите им подават  декларация за това.

Регламент : Национално математическо състезание “Европейско кенгуру“


Уведомяваме всички класирани за втори ( областен) кръг ученици, че олимпиадите ще се проведат като следва:

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 03 февруари 2018 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците от IV клас в 145. ОУ „Симеон Радев“, р-н „Младост“, ул. „Ресен“№ 1,

За учениците от V клас в 33. ОУ „Санкт Петербург“, р-н Люлин-III микрорайон,

За учениците от VІ клас в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от VІІ клас в  18. СУ „Уилям Гладстон, р-н. „Възраждане“, ул. „Пиротска“№68.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІІ клас – 4 часа;

за учениците от ІХ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 03 февруари 2018 г., събота, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.


Олимпиадата по български език и литература -областен кръг  ще се проведе на 04 февруари 2018 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас  в  41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24

За учениците от VІ клас  в 20. ОУ „Тодор Минков“, ул.“Kняз Борис I“ № 27

За учениците от VІІ и ХІІ клас  в 31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2

За учениците от възрастова група VІІІ, ІХ, Х клас в 138. СУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3

За учениците от ХІ клас  в НФСГ, ул. „Розова долина“ № 1

Областният кръг започва в 10:00 ч на 04 февруари 2018 г. Всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 9:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.

 


Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 14:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, в:

32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 63 – за учениците от VIII клас.

30. СУ „Братя Миладинови“, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-А – за учениците от IX клас.

СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от X клас.

Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 13:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност! (лична карта или ученическа лична карта).


 

Областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 9:00 часа в 133 СУ „А. С. Пушкин“, район „Средец“, ул. “ Цар Иван Шишман “ № 1.

с продължителност 2 астрономически часа за ученици от V, VI и VII клас и 3 астрономически часа за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).


 

Областният кръг на олимпиадата по френски език   ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 25.02.201год. Начало: 9:00 часа Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

  • за І състезателна група /учебно съдържание VІІ клас/ – 86 точки;
  • за ІІ състезателна група /учебно съдържание VІІІ клас по стара уч. програма/- 99  точки;
  • за ІІ състезателна група /учебно съдържание VІІІ клас по нова уч. програма/ – 101 точки;
  • за ІІІ състезателна група /учебно съдържание ІХ клас/ – 122 точки;
  • за ІV състезателна група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ – 93 точки.

Домакини на олимпиадата са:

7 СУ “Св. Седмочисленици”район „Средец“, ул.“Цар Иван Шишман” № 28 за първа възрастова група

 

119 СУ „Акад Михаил Арнаудов“, район „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11 за втора, трета и четвърта възрастови групи

 

Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия.


Oбластният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 24.02.2017 год. от 9:00 часа и ще е с продъжителност 2 учебни часа (80 минути).

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки /50 т./ – 37,5 точки.

1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина” №11

Учениците следва да се явят в 8:30 часа в училищата домакини и ще бъдат допускани срещу представяне на лична карта или ученическа книжка.


Заповед на Министъра на МОН за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Comments are closed